Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

• Slachtstraat Theater: de eigenaar van de website;

• Gebruik(en): alle denkbare handelingen;

• U: de gebruiker (bezoeker) van de website;

• De content: alle in de website aanwezige inhoud;

• Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst

of ander economisch nadeel.

 

2. Het onderstaande is van toepassing op onze website slachtstraat.nl die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

 

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

 

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten

 

6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

 

7. De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

 

8. De eigenaar mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De eigenaar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

 

9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

 

Nadere informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons:
Slachtstraat Theater
Slachtstraat 5
3512 BC Utrecht
Tel: 030-2320450
slachtstraat.nl